Demències i Alzheimer: Preguntes Freqüents

Ep, si teniu dubtes o preguntes sobre les demències o l’Alzheimer consulteu la web d’Alzheimer Catalunya. En concret l’enllaç que us adjuntem a continuació on hi ha explicacions breus i entenedores. https://alzheimercatalunya.org/demencies-i-alzheimer-info-alzheimer-catalunya-fundacio/    

Llegeix més